Oferta szkoleniowa

BHP Szkolenia

wstępne i okresowe

Oferowane przez nas szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zapoznanie wszystkich pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Państwa firmy.

Szkolenia BHP są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane”.
2. art. 2373 § 2 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”.

PPOŻ Szkolenia

ppoż pierwsza pomoc

Oferujemy szkolenia ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, stosownie do przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
Zgodnie z przepisami art. 2091 Kodeksu Pracy: „pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników”.

Zapraszamy do odbycia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, prowadzonych w formie wykładów i zajęć praktycznych ze sprzętem gaśniczym.

Szkolenia prowadzimy w języku polskim i angielskim.

UDT Szkolenia

wózki, suwnice, żurawie, dźwigi, podesty

Posiadamy ofertę profesjonalnych kursów, przygotowujących do egzaminów na uprawnienia do obsługi urządzeń technicznych, nad którymi nadzór sprawuje Urząd Dozoru Technicznego.
Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

e-learningowe
Szkolenia

BHP

Podążając za trendami na światowym rynku szkoleń i otwierając się na potrzeby Klientów stworzyliśmy specjalną ofertę dla wszystkich zainteresowanych przeszkoleniem pracowników z zakresu BHP.

Do Państwa dyspozycji oddajemy szkolenia e-learningowe BHP dla wszystkich grup stanowisk:

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe DELTA
ul. Milenijna 43 lok 2, 03-130 Warszawa
NIP 776 161 03 42
Nr konta PKO BP: 68 1020 1042 0000 8502 0292 1336

Social media

tel. 535 340 710 

biuro@deltabhp.pl

tel. 572 286 180

tel. 722 202 525

tomasz@deltabhp.pl