Dotacje Unijne

Budżet w 2021 roku to ponad 250 mln złotych rozłożonych na 16 województw. Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe DELTA spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS.

Specjalista ds. projektów UE

535 340 730

unijne@deltabhp.pl
01

Kto może skorzystać

O środki z KFS 2021 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE.

02

Wysokość
dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

03

Priorytety ministra

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe DELTA
ul. Milenijna 43 lok 2, 03-130 Warszawa
NIP 776 161 03 42
Nr konta PKO BP: 68 1020 1042 0000 8502 0292 1336

Social media

tel. 535 340 710 

biuro@deltabhp.pl

tel. 572 286 180

tel. 722 202 525

tomasz@deltabhp.pl