Szkolenia BHP

fa543aeccf7c99d606afbb8aa08e08c4

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych

f7491f1e81140063d6f1aacfdd605a2d

Szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych

4b8d6cce0fa8638f5dd0753e4c1cb069

Szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

3cad9b0f3e216c6d692777848bdd818b

Metodyka instruktażu stanowiskowego

b3fbee2f8c5f09186c0d26f26cc598b8

Szkolenie BHP przy pracy na wysokości

31012da7ea4395f5e463e5e12f81ca1b

Szkolenia z radiologicznej obsługi pacjenta